The WAHWN newsletter will keep you up to date with developments in the field of Arts and Health, new knowledge bank articles, funding, work opportunities, events and sector developments.

Bydd cylchlythyr WAHWN yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ddatblygiadau ym maes y Celfyddydau ac Iechyd, erthyglau newydd yn y banc gwybodaeth, cyllido, cyfleoedd gwaith, digwyddiadau a datblygiadau’r sector.


 
* indicates required

WAHWN will use the data you've provided to send you the latest news and updates from the network. Please select how you would like to hear from WAHWN. ////// Bydd WAHWN yn defnyddio’r data rydych chi wedi’i ddarparu i anfon y newyddion diweddaraf a diweddariadau o’r rhwydwaith atoch chi. Dewiswch isod sut yr hoffech chi glywed gan WAHWN.

Email Marketing Powered by Mailchimp